KO SMO MI

Kompanija "Fish Corp. 2000" osnovana je krajem 1998. godine

Fish Corp 2000 funkcioniše kroz više poslovnh sektora:

• Fish Corp 2000 Pharmacy je fokusiran na zdravstvenu zaštitu malih i farmskih životinja kroz proizvodnju i veleprodaju lekova i pomocnih lekovitih sredstava.
• Fish Corp 2000 Premixes je fokusiran na razvoj i proizvodnju razlicitih vrsta vitaminsko mineralnih predsmeša u skladu sa najnovijim tehnološkim dostignucima iz oblasti ishrane životinja.

NAŠA VIZIJA

Mi smo iskreno posveceni ispunjavanju potreba naših klijenata sa konstantno fokusiranim ciljem da naši klijenti budu zadovoljni.
Mi verujemo da naš uspeh nastaje kao posledica uspeha naših klijenata.
Mi zahtevamo od nas samih, kao i od ostalih, ispunjavanje najviših etickih standarda, a naši proizvodi i usluge su najvišeg kvaliteta.
Kvalitet, konkurentnost i fleksibilnost su tri cilja kojima neprestano težimo.
Široka lepeza kupaca, jedanaest godina rada,tesna saradnja sa naucnim ustanovama i domacim strucnjacima, HACCP i GMP standardi su garancija našeg kvaliteta.

NAŠA STRATEGIJA

Sve naše aktivnosti u proizvodnom delu su fokusirane na proizvodnju visokokvalitetnih, bezbednih, efikasnih i cenovno povoljnih proizvoda. Naš strateški imperativ je vodece mesto na tržištu, drugim recima proizvodnja, distribucija, postprodajni servis i uspešna komercijalizacija proizvoda koji korisnicima treba da predstavljaju pravu razliku u odnosu na konkurenciju.
Naši planovi su dalja modernizacija proizvodnje, edukacija i usavršavanje sopstvenih kadrova, pracenje svih inovacija i trendova u svetu cime bi se doprinelo ne samo još boljem kvalitetu proizvoda, vec i maksimalnoj zaštiti zdravlja životinja, a time i zdravlja ljudi.

Vademecum

     
LEKOVI
HIPRA
PREMIX
DODACI HRANI

 Pod brendom MAX – MIX proizvodimo vitaminsko mineralne predsmeše ili premikse.
Pored proizvodnje klasičnih 1% i 3% vitaminsko mineralnih dodataka koncipirali smo i program savremene ishrane životinja, baziran na biotehnologiji, pod brendom “ Formula Max – Mix “.
Ovaj program obuhvata sve kategorije i vrste domaćih životinja i rađen je u saradnji katedre za ishranu životinja Fakulteta Veterinarske Medicine u Beogradu.

Ceo program rađen je u saradnji sa FAKULTETOM VETERINARSKE MEDICINE BEOGRAD

Saveti farmerima

Edemska bolest spada u grupu široko rasprostanjenih kolibaciloza svinja. Danas je ova bolest
veoma rasprostanjena, učestala i nanosi velike ekonomske gubitke u svinjarstvu.