Pod brendom MAX – MIX proizvodimo vitaminsko mineralne predsmeše ili premikse.
Pored proizvodnje klasičnih 1% i 3% vitaminsko mineralnih dodataka koncipirali smo i program savremene ishrane životinja, baziran na biotehnologiji, pod brendom “ Formula Max – Mix “.
Ovaj program obuhvata sve kategorije i vrste domaćih životinja i rađen je u saradnji katedre za ishranu životinja Fakulteta Veterinarske Medicine u Beogradu.

Ceo program rađen je u saradnji sa FAKULTETOM VETERINARSKE MEDICINE BEOGRAD